Lễ Khai Trường

Thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, học kì I năm 2017-2018